in naam der koningin | bram van erkel | vara | 1996

Voor de dramaserie In naam der Koningin werd ik wederom door Bram als artdirector gevraagd. We hebben samen locaties gescout in Indonesië, maar daar bleek het filmen duur en gevaarlijk, dus weken we uit naar de Filipijnen. Voor de opnames bouwden we een compleet dorp. De kampong bestaat uit een aantal officiershutten, de ‘Berenbarak’, de vrouwenbarak, diverse hutten voor de Indiers, een watertje en een omheining met toegangspoort en wachttoren. Buiten het kamp ligt nog een begraafplaats.

 

In een van de barakken in de Kampong breekt in de serie brand uit. Een van de officiers komt onder een brandende balk. Voor deze ingewikkelde scene moest een speciale constructie in de barak gebouwd worden. Voor de hele scene maakten we een storyboard wat hieronder te zien is.

Hieronder zijn diverse situatieschetsen te zien voor opnames op lokatie in de jungle van de Filipijnen. Voor de expeditie en de verschillende aanvallen en andere actiescenes waren dit soort schetsen van de lokatie met bewegingen van de acteurs, camerahoeken en speciale effecten onmisbaar.